Co to jest stalker ware?

W Sir Apfelot czasami wyjaśniamy, co kryje się za niektórymi rodzajami złośliwego oprogramowania i ich angielskimi nazwami. Dziś otrzymujesz odpowiedź na pytanie: Co to jest stalker ware? I jak sama nazwa wskazuje, jest to oprogramowanie służące do prześladowania innych ludzi. Stalking, czyli denerwujące śledzenie osoby, odbywa się zwykle za pomocą potajemnie zainstalowanego i niepozornie używanego oprogramowania. W związku z tym istnieją również nakładanie się z Spyware, czyli programy szpiegowskie. O oprogramowaniu stalkerware mówi się podczas szpiegowania m.in. B. z nieodwzajemnionych uczuć, zazdrości, uzależnienia od kontroli lub innych podstawowych motywów (a) wspólnoty społecznej.

Stalkerware to oprogramowanie szpiegowskie (tak zwane oprogramowanie szpiegujące), które służy do śledzenia osób i odczytywania ich danych. Często zdarza się, że przestępstwom cyfrowym towarzyszą fizyczne formy prześladowania, terroru psychicznego i/lub przemocy.
Stalkerware to oprogramowanie szpiegowskie (tak zwane oprogramowanie szpiegujące), które służy do śledzenia osób i odczytywania ich danych. Często zdarza się, że przestępstwom cyfrowym towarzyszą fizyczne formy prześladowania, terroru psychicznego i/lub przemocy.

Stalkerware — oprogramowanie szpiegujące związane z terrorem psychologicznym

Stalkerware jest używany przez sprawców, głównie mężczyzn, z uzależnienia od kontroli. Chcą monitorować swoje ofiary i wiedzieć, gdzie się znajdują, co robią, z kim się komunikują i nie tylko. Istnieją również powiązania z przemocą domową w związkach, małżeństwach lub innych relacjach rodzinnych. Cyberstalking jest również często wykorzystywany do wydobywania danych, loginów, plików takich jak zdjęcia i filmy lub podobnych treści. 

Funkcje oprogramowania szpiegowskiego używanego do cyfrowego stalkingu mogą być następujące:

  • Nabycie rozbudowanych funkcji monitoringu (Keylogging, tworzenie zrzutów ekranu, dostęp do mikrofonu/kamery, udostępnianie lokalizacji, nagrywanie aktywności w Internecie itp.)
  • Wykonanie odbywa się bez wiedzy użytkownika urządzenia (być może stalkerware udaje proces systemowy lub narzędzie)
  • Oprogramowanie może nie pojawiać się na liście zainstalowanych programów, co utrudnia jego wyśledzenie i odinstalowanie
  • Zazwyczaj oprogramowanie pochodzi spoza App Store, Play Store lub innych zastrzeżonych źródeł, ale są wyjątki
  • Oferowane na rynku oprogramowanie szpiegujące i oprogramowanie stalkerware jest głównie reklamowane w celu monitorowania dzieci, a nawet w celu monitorowania partnerów

Jeśli i Ty bawisz się pomysłem wykorzystania oprogramowania stalkerware, na przykład do śledzenia cudzych ścieżek, oto moja wskazówka: zamiast tego znajdź własną drogę. Na przykład w terapii, aby przezwyciężyć kontrolę lub zazdrość.

AirTags and Co.: Sprzęt używany do szpiegowania

Ale do śledzenia i terroryzowania innych ludzi wykorzystywane jest nie tylko oprogramowanie hakerów czy pozbawionych skrupułów firm. Do tego celu można również użyć dowolnego typu trackera GPS – takiego jak AirTags firmy Apple – i innego sprzętu do śledzenia lokalizacji. Ponadto istnieje (mimowolne) przekazywanie lokalizacji za pomocą narzędzi pokładowych, do czego nie jest wymagane żadne dodatkowe złośliwe oprogramowanie. Na przykład na wielu smartfonach możesz aktywować transmisję lokalizacji dla pojedynczych lub wszystkich kontaktów. To, co może być przydatne podczas podróży, aby nikt z grupy się nie zgubił, może zostać aktywowane przez osoby trzecie do cyfrowego stalkingu.

Dane i źródła dotyczące cyberprzemocy, oprogramowania stalkerware i terroru psychologicznego

Już w czerwcu 2017 r. Europejski Instytut ds. Równości Płci napisał, że cyberprzemoc stanowi rosnące zagrożenie dla kobiet i dziewcząt. W artykule pt Cyberprzemoc to rosnące zagrożenie, szczególnie dla kobiet i dziewcząt w wolnym tłumaczeniu oznacza to m.in., że przemoc cyfrowa nie powinna być postrzegana w oderwaniu od innej przemocy fizycznej i psychicznej. Molestowanie, stalking i przemoc idą w parze cyfrowo i analogowo – często przez te same osoby. Szacowano wówczas, że co najmniej 10% kobiet i dziewcząt w wieku 15 lat i starszych było narażonych na cyberprzemoc.

Więcej numerów, które możesz jeden Ogólnokrajowy sondaż radia publicznego wziąć z USA. Już w 2014 roku badanie ponad 70 placówek dla ofiar przemocy domowej i schronisk dla kobiet wykazało, że 85% z nich pracuje z osobami, których sprawcy namierzyli je za pomocą GPS. Trzy czwarte stwierdziło, że pracuje z ofiarami przemocy, które były podsłuchiwane lub w inny sposób monitorowane przez sprawców za pomocą oprogramowania szpiegującego lub stalkerware. Prawie połowa placówek miała też zasadę, że Facebook nie może być używany na ich posesjach – aby uchronić dopuszczone osoby przed ujawnianiem swojego punktu widzenia w sieci. Nawet jeśli badanie sięga ośmiu lat wstecz, warto przeczytać źródło.

Więcej informacji, liczb i źródeł można znaleźć w Artykuł w angielskiej Wikipedii o stalker ware. Punkt kontaktowy dla ofiar prześladowania może m.in. B Porady policji dotyczące prześladowania być. Jest też jeden Strona tematu stalkingu z infolinii ds. przemocy wobec kobiet, której numer to 08000116016.

Podobał Ci się artykuł i czy instrukcje na blogu Ci pomogły? Wtedy byłbym szczęśliwy, gdybyś bloga poprzez stałe członkostwo będzie wspierać.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone * oznakowane

Na blogu Sir Apfelot znajdziesz porady, instrukcje i recenzje produktów Apple, takich jak iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods, iMac, Mac Pro, Mac Mini i Mac Studio.

Promocje